Årsmøtet i Tveter IL avholdes på Tveterhytta tirsdag den 10. mars kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være styre ihende på e-post: fschand@online.no eller post@tveteril.no senest 28.februar.

Årsberetninger fra alle lag og komiteer må sendes på epost: fschand@online.no eller post@tveteril.no senest 1.mars.

Mvh Styret i Tveter IL