Det innkalles herved til årsmøte i Tveter IL onsdag 12.3.19 på Tveterhytta.
– Agenda, innkomne saker o.l. vil bli publisert på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.
– Årsberetninger fra lagene må være styrets leder i hende innen 5.3.19.
– Innkomne saker må være styret i hende innen 2.3.19

Årsberetninger og innkomne saker sendes på e-post til post@tveteril.no