Østfold fotballkrets setter fokus på de økende volds- og trusselepisodene i fotballen de siste årene!

De siste årene har vold, trusler og trakassering hatt en uheldig økning innen fotballen, også i vår fotballkrets. Slik skal vi i ikke ha det i aktiviteten vår!

NFF Østfold setter vold og trusler i fotballen på agendaen og inviterer alle våre klubber til temadag, lørdag 21. mars på Quality Hotell Sarpsborg kl. 11.00-15.30. Her har vi samlet en rekke ressurspersoner, både nasjonalt og lokalt, for å dele erfaringer og synspunkter fra ulike innfallsvinkler. 

Leif Welhaven, sportskommentator i Norges største avis VG, og Henrik Lunde fra NFF møtes for å diskutere problematikken.

I vår krets hadde vi en svært alvorlig sak høsten 2019, hvor kanskje bare tilfeldigheter gjorde at det ikke gikk helt galt. Representanter fra begge de involverte klubbene kommer og forteller om hvordan de opplevde og håndterte hendelsen, og hvilke erfaringer de har gjort seg- noe som vil være svært nyttig for alle andre klubber å ta del i. I tillegg kommer offerets far for dele noen tanker fra sitt perspektiv.

Politiet er representert ved Kai Andersen som bla. skal si litt om konsekvenser man kanskje ikke tenker på. Han vil også si litt om hvilken utvikling politiet ser, både i fotballen, men kanskje mest i samfunnet som sådan.

Vi får besøk av Furuset IF, tidligere «verstingklubb» i Oslo, som med ulike verktøy og virkemidler har snudd denne trenden 180% i positiv retning, og er nå ansett som en «bestingklubb» på området.

Dommerne er ofte utsatt ved uønskede hendelser, og vi skal få høre litt om deres opplevelser og tanker om å stå midt i sentrum for «begivenhetene».

NFF Østfold vil presentere et sett med tiltak og verktøy som forhåpentligvis vil løfte oppmerksomheten på Fair play flere hakk opp i våre klubber. Blant annet introduseres «Nei-ord», vi innfører Fair play-sertifikat for klubber, vi forsterker oppmerksomheten mot holdningskontrakter for spillere/trenere, og kampvert og Fair play-møte før kamp blir løftet opp og frem.

Dette og mer til blir presentert denne dagen og vi håper at klubbene ser verdien av å stille opp «i hopetall» for å bidra i denne dugnaden. Både spillere, trenere, ledere, foreldre og alle andre som er involvert på en eller annen måte i fotballaktivitet er velkommen denne dagen og til denne dugnaden.

Husk: Vi har alle et ansvar!