Historiske fakta om Tveter IL – fra klubben ble stiftet i 1934 og frem til i dag

Tveter IL ble stiftet den 01.11.1934 og startet med seriespill i fotball i 1935, med B og C-lag. Det var mange tjenestefolk på gårdene rundt omkring i området som var interessert i fotball, derfor kunne klubben stille to lag. Den første seriekamp for B-laget var mot Høiden, Moss – Tveter, og endte 10-1. Den første seriekamp for C-laget var mot Brann, Sarpsborg og endte også 10-1.

De første klubbdraktetene
De første draktene til Tveter IL ble gitt av klubben Stjernen fra Sarpsborg (nå lagt ned) og draktene var grå/hvite. Verdt å merke seg er at også skotøy de første årene var høyst forskjellig, dvs. de som hadde råd kjøpte fotballstøvler, men ellers sparket man med vanlige sko (også tresko..!!), men dette ble selvsagt forbudt etter hvert. Tveter IL spilte frem til krigen startet i 1940 på Hellenebanen (sand/grus). Klubben hadde ingen hytte, så spillerene skiftet i skogen og vasket seg i brønnen etter kampene. For å spe på inntektene til klubben ble det bygd dansegulv og arrangert fester. Det var altså tøffe kår i begynnelsen til klubben.

Tveter IL sin generalforsamling i 1945
Under generalforsamling den 25.10.1945 ble det bestemte at laget skulle hete Tveter Idrettslag. Laget ble medlem av Norges Idrettsforbund fra 1945, også opptatt som medlem i Norges Fotballforbund i 1945. Klubben fikk ny draktfarge fra 1950. Da ble det rød trøye og hvit bukse, som senere ble endret til svart bukse slutten av 60-tallet.
Klubben måtte også finne seg en ny bane etter krigen. Klubben prøvde først å få bane hos Leonhardsen (ved Haugvoll), men fikk avslag som følge av planer om bebyggelse der. Deretter forsøkte man å få bane hos Kolberg Wik, men heller ikke dette lot seg gjøre siden Fredrikstad kommune sin vannledning fra Tvetervannet gikk over den aktuelle plassen. Til slutt henvendte klubben seg til Anton Wik. Wik samtykket til klubben kunne få lov til å anlegge bane der det nåværende anlegget ligger. Det var trange kår og banen ble laget med slagg fra Karbiden (Smelteverket) og jord. Anleggsmaskiner var det vanskelig med på denne tiden og plassen ble derfor ryddet for hånd og med hest og kjerre. Den første banen var således grusbane og først i 1960 ble det anlagt gressbane.

Fotball lagene i Tveter IL
Som nevnt var det først herrelag i Tveter IL fra 1935, men allerede i 1946-47 fikk klubben sitt første damelag. Laget spilte bare treningskamper og ble ikke innmeldt til forbundet.
Først i 1982 ble det dame-/jentefotball på programmet i Tveter IL og damelaget spilte i serien fra 1982  – 1988. I 1997 fikk klubben egne jentelag.
Når det gjelder herrefotball hadde klubben i perioden 1945-60 både A og B-lag. Juniorlag fikk man fra 1960 og samtidig 2 guttelag og 1 juniorlag i perioden 1960-2000. Videre hadde man også aldersbestemte lag videre nedover i klassene. I de siste to årene har det vært en økning i antall lag i Tveter IL. I 2015 stilte man sågar på nytt med et senior a-lag (herrer) i 7 divisjon, på tross av at dette måtte trekkes på slutten av sesongen. Prosjektet «Tveter IL inn i fremtiden» gir håp om fortsatt aktivitet på Tveter IL sitt idrettsanlegg i fremtiden.

Håndball i Tveter IL
På midten av 50-tallet startet man opp med håndball for damer i Tveter IL. Det var varierende interesse og aktivitet i håndballgruppa og i 1978 ble det gjennomført en ”lykkelig skilsmisse”. Håndballen ble skilt ut fra Tveter IL og Tveter HK ble stiftet samtidig.

Lysløypa
Den 2,5 km lange lysløypa i Tveterskogen ble lagd på dugnad. Den ble påbegynt i 1968 og ferdigstilt høsten 1969. Det ble ryddet mye skog og kratt i trasseen og også i de senere årene er det kjørt på mye bark slik at man i dag presentere en fin turløype for bygdas befolkning! Lysløypa er blitt et populært ”utfartssted” og benyttes ofte av foreldre, hundefolk og andre som bor i nærområdet.

Om organisasjonen
Organiseringen av klubben har selvsagt endret seg en del disse årene, både med hensyn til antall styrer/komiteer og antall styremedlemmer. Den største endringen på det administrative plan skjedde i 1989, da ble Foreldregruppa dannet. Foreldregruppa var sportslig, administrativt og økonomisk ansvarlig for alle lag/spillere under 16 år (dvs. fra gutt-/jentelag og nedover).
Foreldregruppa har vært en kjempesuksess og vår ungdomsavdeling er i dag meget stor og godt drevet!

Sammen for Sarpsborg – toppfotball samarbeidet i Sarpsborg
Tveter IL har siden oppstarten vært deltagende i samarbeidsklubben Sarpsborg 08 og SAMS.

Formenn i Tveter IL fra 1934 og frem til i dag:
1934-38: William Jansen
1939: Egil Skår
1940: Sverre Aleksandersen
1945-47: Thorleif Klausen
1948: Sverre Aleksandersen
1949: Thorleif Klausen
1950-51: Fridtjof Langsholt
1952: Karl Sundell
1953-55: Henry Jansen
1956: Sverre Pettersen
1957: Karl Sundell
1958: Erling Johansen
1959-60: Egil Eriksen
1961-62: Sverre Pettersen
1963: Karl Jansen
1964: Kjell Kristiansen
1965: Sverre Pettersen
1966-68: Oddvar Vestby
1969-83: Kjell Kristiansen
1984-90: Frank Schander
1991-94: Trond Røhne
1995-99: Jostein Juul
2000- : Frank Schander
 
Tveter IL har 4 æresmedlemmer, disse er:
Kjell Kristiansen (1982)
Oddvar Vestby (1992)
Trond Røhne (2004)
Frank Schander (2013)

Følgende medlemmer har mottatt Skjebergstatuetten:
Anton Kilde og Kjell Kristiansen (1978) og Oddvar Vestby (1985)

Videre har følgende medlemmer mottatt prisen «Årets Ildsjel» fra Østfold Idrettskrets:
Trond Røhne (2014)
Frank Schander (2016)