Tveter IL kaller med dette inn til årsmøte på Tveterhytta torsdag den 17.mars 2022 kl 19.00

DAGSORDEN

        1. Godkjenne de stemmeberettigede

         2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

         3. Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

         4. Behandle årsberetninger 2021

         5. Behandle regnskap 2021 og revisjonsberetning

         6. Behandle forslag og saker

         7. Fastsette medlemskontingent

         8. Vedta budsjett 2022

        9.  Valg