Vi minner om at årsberetninger fra lagene skal legges frem på klubbens årsmøte 12. mars 2019. Årsberetningene for 2018 skal være styrets leder i hende elektronisk innen 5.3.2019. Sendes på e-post til: fschand@online.no

Årsberetningen skal inneholde følgende underpunkter: 

  • Spilleroversikt pr. 31.12
  • Støtteapparat
  • Treninger
  • Sportslig aktivitet
  • Sosiale aktiviteter
  • Seriespill
  • Cuper
  • Drakter
  • Økonomi
  • Eventuelt (legg gjerne ved bilder)