Til alle klubber!

Den uavklarte situasjonen rundt politiattestordningen har vart altfor lenge, og fredag kom NIF med en oppdatering på området:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-endring-i-politiattestordningen/

«Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget.

Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.»

Dette gjelder altså fornyelse av politiattester.

Personer som skal ha politiattest for første gang i idrettslaget, søker på vanlig måte.

 

Vennlig hilsen

Knut Hov Malkenes

Fagkonsulent Utvikling

NFF Østfold

Tlf: +47 97 74 20 37 – www.fotball.no/ostfold – knut.malkenes@fotball.no

Postadresse: Boks 123, 1662 Rolvsøy
Besøksadresse: Idrettens Hus, Østfoldhallen