Som et ledd i arbeidet med å utvikle klubben har vi tatt i bruk to evalueringsskjema for hhv. lag og trener. Vi ber lagleder og trener å fylle ut disse skjemaene og levere disse sammen med årsberetningen for laget etter hver sesong.

Trener evalueringsskjema – Trykk her

Sesong evalueringsskjema – Trykk her