Hvordan søke om politiattest?

Alle som skal ha oppgaver i klubben, skal ha politiattest. Det gjelder trenere, lagledere, tillitsvalgte, ansatte og andre som har ulike oppgaver i klubben.

Slik gjør du:

  1. Skriv ut pdf-dokumentet «Politiattest bekreftelse» som kan lastes ned her fra denne siden
  2. Fyll ut og signér på bekreftelsen
  3. Scann og send inn søknad på https://attest.politi.no/ (NB! Eget skjema hvis under 18 år. Se på NIFs side.)
  4. Når politiattesten mottas, kan den vises personlig til styrets leder
  5. Vis fram attesten. Husk å ta med gyldig legitimasjon.
  6. Ta vare på politiattesten etter framvisning.

Her står alt om ordningen med politiattest fra Norges Idrettsforbund

Klubbens ansvarlige for politi-attester er Frank Schander

Link til politiattest her – https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/