Treningsavgift pr år i Tveter IL fotballgruppe

Årsklasse:
5-9 år kr 250
10-12 år kr 500,-
13-14 år kr 750,-
15-19 år kr 1 000,-
Senior kr 1350,-
Old Boys kr 250,-

Tillitsmenn, dommere, æresmedlem kr 0,-

Medlemskontigent: 
Junior og senior spillere kr 750,- 
Old Boys kr 250,-
Støttemedlemmer kr 200,-

Satsene er gjeldende for 2022