Treningsavgift pr år. 

Årsklasse:
5-7 år kr 100,-
8 år kr 100,-
9 år kr 300,-
10 år kr 300,-
11 år kr 500,-
12 år kr 500,-
13 år kr 600,-
14 år kr 700,-
15-16 år kr 800,-
17-19 år kr 900,-
Senior kr 1500,-
Old Boys, tillitsmenn, dommere, æresmedlem kr 0,-

Medlemskontigent: 
Junior og senior spillere kr 600,- 
Old Boys kr 250,-
Støttemedlemmer kr 100,-

 

 

Søsken rabatt er 50% for medlemskontigenten til søsken.

Satsene er gjeldende for 2021.