Tveter IL inviterer alle barn på SFO Sandbakken skole til fotballskole høsten og vinteren 2017-2018. Det vil bli trening en dag i uka, hvilken ukedag som vil bli valgt avgjøres på grunnlag av SFO, s øvrige ukentlige aktivitetsliste. Antallet barn og alderssammensetning vil avgjøre om fotballskolen vil bli på 1 dag i uka eller delt på 2 dager.

Vi minner om at:
– barna må stille i treningstøy.
– tiltaket er gratis!
– antatt oppstart uke 38 eller 39.

Kontaktpersoner Tveter IL:
Trener Thor Ivar Theslo, mobil 414 34 948, e-post: thor-ivar@live.no Styreleder Frank Schander, mobil 915 31 712, e-post: fschand@online.no