Årsmøte på Tveterhytta torsdag 31/3-2016 kl.18.30

DAGSORDEN:
1. ÅPNING
2. KONSTITUERING
Velge dirigent og referent
3. BERETNINGER 2015
4. REGNSKAP 2015
5. INNKOMNE FORSLAG
6. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT
7. BUDSJETT 2016
8. OVERREKKELSER
9. VALG

Last ned årsberetningen