For å opprettholde det sportslige og sosiale tilbudet i Tveter IL er vi helt avhengig av å skaffe midler til drift. I Tveter IL er vi heldigvis godt stilt og dugnader er sjeldne i klubben, men det er uansett ikke gratis å drive idrettslag. Så derfor har styret vedtatt at vi skal ha en felles dugnad med salg av Enjoy Bonusguiden i april/ mai. 

Alle aktive medlemmer i klubben plikter å selge 2 stk Enjoy Bonusguiden til en pris av kr 275,- pr. stk. Det er også bestemt at hver familie maks skal selge 2 stk Bonusguider, uansett antall søsken. Oppgjør for disse guidene skal gjøres til lagets foreldrekontakt. Siste frist for oppgjør av disse bonusguidene 20. april 2017.