Foto: Leo Veldhuizen

Østfold fotballkrets innførte i juni 2017 månedens dommerprofil. Ikke uventet var det vår egen Frank Schander som ble månedens dommerprofil i august.
Tveter IL har hatt et stort fokus på å rekruttere dommere til fotballen og er derfor er en av klubbene i Østfold fotballkrets med flest dommere pr. lag i klubben.

Les hele intervjuet om Frank på Norges fotballforbund sine hjemmesider:

https://www.fotball.no/kretser/ostfold/dommer/dommerhjornet/manedens-dommer/manedens-dommerprofil/manedens-dommerprofil-august-2017/