The best Winter Cup ever!

The best Winter Cup ever!

XLBygg vintercup Tveter IL 2017 i Skjeberghallen 28 og 29. januar er historie!

Arrangementet ble nok en gang en suksess, både sportslig og administrativt!

Jeg vil takke alle involverte som gjorde dette mulig! En stor takk til alle lag, spillere, ledere, trenere og dommere som sørget for at arrangementet igjen ble en hyggelig og positiv opplevelse.

Aller mest vil jeg takke alle involverte i Tveter IL, arrangementskomiteen for god planlegging og gjennomføring og en stor takk til alle foreldrene som år etter år stiller opp på dugnad på klubbens største og viktigste arrangement!!

Alle klubbens involverte stiller opp med utrolig entusiasme, engasjement, yter deltagere og publikum en fantastisk service, glede og smil 2 dager til ende, ingen oppgave er for stor! Det er alltid et JA for å løse akutte små utfordringer.

Jeg er utrolig STOLT av jobben dere har utført og utrolig STOLT av å være leder i en klubb med så mange positive og engasjerte ledere og foreldre og utrolig STOLT av det samholdet og miljøet som dere er med på å skape.

Jeg er såpass emosjonell i øyeblikket så jeg tar meg den frihet å låne et berømt idrettsuttrykk fra et stort arrangement fra noen år tilbake:

«This has been the best Vinter Cup ever»

Tusen takk alle sammen!

Mvh Frank Schander
leder Tveter IL

 

Om forfatteren

Kontaktinfo G2013

Kontaktinfo G2012

Kontaktinfo G2011

Trener:
Per Henrik Fredh, tlf: 907 29 320
Bernt Prestegård, tlf: 986 66 636
Kevin Hartviksen, tlf: 918 34 135
Alen Bukva, tlf: 406 21 835
Ronny Sletten, tlf: 909 43 305

Foreldrekontakt:
Håvard Wold, tlf: 474 54 936

Treningstid:
Onsdag, kl. 17.00 – 18.00, Sandbakken skole (gymsal)

Kontaktinfo G2009

Trener:
Thor Ivar Theslo, tlf: 414 34 948

Trener:
Bjørnar Norderhaug, tlf: 958 47 203

Trener:
Jørgen Jarl, tlf: 957 93 215

Foreldrekontakt:
Wibeche Theodorsen, tlf: 996 22 257

Treningstider
Tirsdag og torsdag kl. 17.30 - 18.30

Kontaktinfo G2007

Trener:
Per Henrik Fredh, tlf: 907 29 320
E-post: per.henrik@autodata-as.no

Trener:
Lars Furulund, tlf: 901 83 747
E-post: larsfurulund@getmail.no

Trener:
Sigmund Ramberg, tlf: 918 27 675
E-post: sramberg@online.no

Trener:
Stian Rostad, tlf: 948 03 293
E-post: stian@blikk1.no

Foreldrekontakt:
Sølvi Fardal Ellingsen, tlf: 995 66 332
E-post: solvife@online.no

Treningstider:
Mandag kl. 18.30 - 19.30 på Sandbakken skole (gymsal)
Onsdag kl. 17.30 - 19.00 på Tveterbanen (grus)

Kontaktinfo G2006

Trener:
Elling Ellingsen, tlf: 917 32 471
e-post: ellinge@online.no

Trener:
Morten Stenvik, tlf: 901 84 147
e-post: morste@online.no

Foreldrekontakt:
Lisbeth Bodal Lunde, tlf: 959 76 024

Treningstider:
Mandag kl. 17.30 – 19.00 på Myra, Ullerøy
Onsdag kl. 17.30 – 19.00 på Tveterbanen (grus)

Kontaktinfo G2004

Trener:
Lars Erik Jahle, tlf: 900 23 150
Trener:
Torgeir Waa Lien, tlf: 928 90 911
Trener:
Lasse Olsen, tlf: 900 89 646
Foreldrekontakt:
Laila Westby, tlf: 911 22 369

Kontaktinfo J2004

Trener:
Frank Schander, tlf: 915 31 712
Ulf Kristiansen, tlf:

Foreldrekontakt:
Linn Dahle, tlf: 988 69 954

Foreldrekontakt:
Pattikan Stø, tlf: 934 14 329

Treningstider:
Onsdag kl. 17.30 - 19.00 på Tveterbanen (grus)

Kontaktinfo J2011/2012

Kontaktinfo G2000

Kontaktperson:
Pål Brandstorp, tlf: 993 54 373

Dette er et samarbeids lag mellom klubbene Ise, Borgen og Tveter IL

Kontaktinfo Senior A-lag

Kontaktperson:
Tobias Bengtson, tlf:

Lagleder:
Frank Schander, tlf: 915 31 712

Laget spiller ikke i serien i sesongen 2016.

Treningstider:

Kontaktinfo Old boys

Kontaktperson:

Lagleder:

Treningstider:

Siste kommentarer