Sesongen nærmer seg slutten, og mange lag tar sikkert en pause før de starter opp igjen. Likevel velger vi igjen å sende ut informasjon om våre ferdiglagde treningsøkter og planer for de enkelte årskull innenfor barne- og ungdomsfotballen. Tenk å kunne starte forberedelsene til sesongen 2018 med et kvalitetssikret treningsopplegg tilpasset alder og nivå. Under finner dere øktene for de enkelte års-trinn. God sesongavslutning, og lykke til videre som trener og leder i barne- og ungdomsfotballen!

 • 6 x økter med tema Ballkontroll og Leik
 • Nybegynner: 3 x økter med tema Føring – vending, Føring – drible
 • Øvet: 3 x økter med tema Føring-finte-drible, Pasningsspill/ ballkontroll
 • Nybegynner: 3 x økter med tema Ballkontroll
 • Øvet: 3 x økter med tema Mottak/medtak, Pasningsspill
 • Lett: 3 x økter med tema Mottak/medtak, Pasningsspill
 • Middels: 3 x økter med tema 1A og vi andre: Pasningsspill
 • Vanskelig: 3 x økter med tema 1A og vi andre: 1:1 til overtallsspill
 • Forsvarsspill (Nybegynner): 3 x økter med tema 1F og vi andre
 • Lett: 3 x økter med tema 1A og vi andre: Mottak/medtak, Pasningsspill
 • Middels: 3 x økter med tema 1A og vi andre: 1:1 til overtallsspill
 • Vanskelig: 3 x økter med tema 1A og vi andre: Angrep på siste 1/3
 • Forsvarsspill (Øvet): 3 x økter med tema 1F og vi andre

NFF Skoleringsplan 6-12 år (alle økter samlet + annet lærestoff)

Ungdomsfotball 13-19 år

13 -19 år: 21 x økter 1A og vi andre
I første del av skoleringsplanen setter vi fokus på alle vi andre på banen som ikke er ballfører. Temaene og øktene har en stigning i kompleksitet fra økt 1 til 3. Etter hvert knyttes dette til angrepstyper og spillets angrepsfaser.

13 -19 år: 9 x økter Første angriper
I andre del av skoleringsplanen setter vi fokus på 1A (ballfører).
Temaene og øktene har også her en stigning i kompleksitet fra økt 1 til 3. Temaene tar for seg ballførers valg i angrepsspillet med hovedfokus på medtak – pasning – 1 mot 1 situasjoner.

NFF Skoleringsplan 13-19 år (alle økter samlet + annet lærestoff)

Landslagsskolen
Ønsker dere å se hvordan det trenes i skoleringsløpet inn mot våre yngste aldersbestemte landslag, trykk her