Satser for medlemskap i Tveter IL pr. 01.05.2016

Kontigent
Enkeltmedlem kr
Familemedlemskap kr
Støttemedlemskap kr 100,-

I tillegg kommer følgende treningsavgift for aktive fotballspillere
Født 2009 – 2008 kr 700,-
Født 2007 – 2006 kr 900,-
Født 2005 – 2004 kr 1100,-

Søskenrabatt på treningsavgift:
Eldste barn betaler full treningsavgift, mens yngre søsken betal 50% av ordinær treningsavgift for sin årsklasse.

Frist for innbetaling av kontigent og treningsavgift er 01.05.2016

Innbetaling skal skje til Tveter IL’s konto nr. 9365 19 69024
Innbetalingen merkes med medlemmets navn, fødselsdato og evt. tilhørende lag (eks. Kari Katur, 12.01.2002, J2004)