Det innkalles med dette til årsmøte i Tveter IL onsdag den 12.03.2019 på Tveterhytta.

Årsberetninger fra lagene må sendes elektronisk til styrets leder, Frank Schander (e-post: fschand@online.no) innen 5.3.19.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 2.3.19. Sakene kan sendes pr post eller på e-post: post@tveteril.no

Agenda for årsmøtet vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet skal avholdes