NIF har laget samleside om koronasituasjonen.

For at det skal være enklere for alle organisasjonsledd i norsk idrett å holde seg fortløpende orientert om koronasituasjonen har Norges idrettsforbund laget en samleside som oppdateres jevnlig.

Siden inneholder informasjon om:

– Juridiske konsekvenser
– Økonomiske konsekvenser
– Årsmøte og ting
– Spørsmål og svar
– Oversikt over hvem som kan svare på hva
– Aktuelle saker

Gå til samlesiden