Lørdag 25.01.2020
Gruppeoppsett her
Kampoppsett her

Søndag 26.01.2020
Gruppeoppsett her
Kampoppsett her