Her finner du innmeldingsskjema.

Satser for medlemskap i Tveter IL pr. 01.04.2018

Kontigent
Enkeltmedlem kr 600,-
Old-boys kr 250,-
Støttemedlemskap kr 100,-

Tillitsmenn, dommere og æresmedlemmer har ingen kontigent.

I tillegg kommer følgende treningsavgift for aktive fotballspillere:
6, 7 og 8 år kr 100
9 og 10 år kr 300,-
11 og 12 år kr 500,-
13 år kr 600,-
14 år kr 700,-
15 og 16 år kr 800,-
17 og 19 år kr 900,-
Senior kr 1500,-
Old-boys kr 0,-

Satsene gjelder fra det året du fyller år.

Søskenrabatt på treningsavgift:
Eldste barn betaler full treningsavgift, mens yngre søsken betal 50% av ordinær treningsavgift for sin årsklasse.

Frist for innbetaling av kontigent og treningsavgift er 01.05.2018

Innbetaling skal skje til Tveter IL’s konto nr. 1503.84.00913
Innbetalingen merkes med medlemmets navn, fødselsdato og evt. tilhørende lag (eks. Kari Katur, 12.01.2002, J2004)