Årsmøte Tveter IL 2016

Årsmøte på Tveterhytta torsdag 31/3-2016 kl.18.30 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING Velge dirigent og referent 3. BERETNINGER 2015 4. REGNSKAP 2015 5. INNKOMNE FORSLAG 6. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 7. BUDSJETT 2016 8. OVERREKKELSER 9. VALG Last...

Read More