Forfatter: webadmin

Velkommen til vår nye hjemmeside

Velkommen til Tveter IL’s nye hjemmeside! Tveter IL kommer nå med nye hjemmesider og på ny nettadresse – www.tveteril.no  Tveter IL har tidligere hatt en hjemmeside, den gang under domenet www.tveter.net. Denne ble lagt ned i 2014 da flere av lagene valgte å bruke egen facebookside til å informere spillere og foreldre. Bakdelen med å kun ha facebooksider er imidlertid vært at facebooksidene er lukket for andre enn medlemmene på laget og deres foreldre. Tveter IL ønsker derfor å gjeninnføre hjemmesiden for klubben og nå med ny web adresse – www.tveteril.no På denne måten vil vi kunne nå ut til...

Read More

Årsmøte Tveter IL 2016

Årsmøte på Tveterhytta torsdag 31/3-2016 kl.18.30 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING Velge dirigent og referent 3. BERETNINGER 2015 4. REGNSKAP 2015 5. INNKOMNE FORSLAG 6. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT 7. BUDSJETT 2016 8. OVERREKKELSER 9. VALG Last...

Read More